Logo Hanner Cant

Roedd cymaint o bethau’n mynd trwy fy meddwl yn ystod gig Hanner Cant. Roedd rhaid i fi eu sgwennu nhw lawr, felly es i ati neithiwr i ddechrau rhoi rhyw gofnod blog at ei gilydd. Roedd yn troi allan bod lot o eiriau’n llifo allan a llawer o wahanol bethau gwahanol yn dod i mhen, cymaint na faswn i falla’n gorffen yr erthygl. Wnes i drydar am hyn a chael yr ateb yma gan Gai Toms:

Felly dyma greu’r blog yma i drio cael hanner can cofnod sydd un ai wedi eu ysbrydoli gan, neu’n straeon am gig Hanner Cant.

Os oedd y gig wedi’ch ysbrydoli chi fel wnaeth o fy ysbrydoli i, yna be am sgwennu pwt, creu fideo, neu recordiad sain i’w gynnwys ar y wefan yma. Bydd yn gofnod da o’r amrywiaeth o ffyrdd oedd Hanner Cant yn fwy na dim ond gig.

Sdim rhaid sgwennu lot. Gall fod yn frawddeg neu’n lith, yn fideo neu’n gerddoriaeth. Does dim fformat penodol, yr unig linyn trwyddyn nhw ddyla fod cyswllt efo gig Hanner Cant.

Sut i fynd ati:

Gallwch chi ebostio cofnod at blemaergymraeg@gmail.com

NEU

Sgwennu cofnod eich hun…dyma sut i wneud hynny:

  1. cliciwch yma
  2. mewngofnodwch gyda’r enw defnyddiwr ‘hannercant’ gyda’r cyfrinair ‘gig50’
  3. Un ai cliciwch yma i greu cofnod newydd, neu ysgrifennwch gofnod yn y blwch ‘cofnod cyflym’
  4. cliciwch ar a gwasgwch y botwm glas ‘anfon’ .

REU.

Advertisements